Vihreä siirtymä tämän vuoden Projektipäivillä

Vihreä siirtymä tämän vuoden Projektipäivillä

Projektipomo osallistuu tänäkin vuonna jo ties kuinka monetta kertaa Projektiammattilaisten järjestämille Projektipäiville. Ne pidetään perinteen mukaisesti Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä 10.-11. lokakuuta. Tilaisuuden sponsorina paikalla on myös Projektipomon työnantaja Proha.

Tilaisuuden teemana tänä vuonna on ”Vastuunmuotoisen pilven alla”. Teema antaa hyvin tilaa mielikuvitusta vapaasti käyttäen, vaikka millaisille puheenvuoroille. Projektipomon tehtävänä oli Prohan näkökulmasta pohtia millaisia puheenvuoroja ja esiintyjiä me voisimme teemaa noudattaen tilaisuuteen ehdottaa. Prohan asiakaskunta on laajentunut uusiutuvan energian projekteja toteuttavista asiakkaista, joten tätä kautta oli yksinkertaista etsiä puhujia, jotka voisivat kertoa oman ammattimaisen näkemyksensä tuuli- ja aurinkoenergian kehityksestä Suomessa.

Puhujakorokkeelle nousevat tänä vuonna aurinkovoimaloita toteuttavan Solarigo Systemsin CTO Ville Vairinen, jonka otsikkona on ”Vastuullista kotimaista energiaa, mahdollisuudet ja haasteet” sekä tuuli- ja aurinkovoimaa kehittävän Vapo Terran projektijohtaja Lauri Alanen. Laurin teemana on ” Tuuli- ja aurinkovoimakehitys osana Neovan vastuullista liiketoimintaa”. Edellisten lisäksi lavalle astelee Dovre Groupin Suomen maajohtaja Miko Olkkonen aiheenaan ”Vastuullisuus teollisuuden investointiprojekteissa tulevaisuudessa – mistä lähdimme, missä olemme ja minne olemme matkalla”. Aiheet kietoutuvat mukavasti Projektipäivien teeman ympärille ja kattavat yhden iltapäivän striimin.

Koska Projektipomo on insinööri ja numeronikkari, jota kiinnostavat tilastot, edelliset aiheet antoivat iltapuhteena kimmokkeen tutkia mitä suomalaisessa sähköntuotannossa on viime vuosina tapahtunut mm. tuulivoiman osalta sekä millä tavalla sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat osin tämän vaikutuksesta muuttuneet. Seuraavassa osassa lähteinä on käytetty Suomen Tuulivoimayhdistyksen materiaalia sekä Energiateollisuus ry:n julkaisuja.

Aloitetaan vaikka hiilidioksidipäästöistä ja energiantuotannosta vuonna 2022. Sähköenergian tuotanto ilman yhteistuotantoa kaukolämmön kanssa oli 69 TWh ja kokonaistuotanto sen kanssa 82 TWh (vuonna 2021 vastaavat luvut 67 TWh ja 87 TWh). Tuulella tuotettiin sähköenergiasta 16,7 % ja aurinkovoimalla 0,6 %. Vertailun vuoksi edellisenä vuonna tuulivoiman osuus oli 11,7 % ja aurinkovoiman 0,4 %, reipasta kasvua kummankin osalta siis.

Miellyttävää luettavaa on, että hiilidioksidivapaan sähkön osuus on jo 89 % kaikesta Suomen sähköntuotannosta (86 % vuonna 2021). Tämä luku pitää sisällään myös biomassan käytön sekä vesi- ja ydinvoiman. Täysin uusiutuvan energian osuus oli 54 %. Sekin jo reilusti yli puolet kokonaistuotannosta.

Hiilidioksidivapaan energiantuotannon kasvu korreloi suoraan hiilidioksidipäästöjen laskevaan määrään per tuotettu energiayksikkö. Suomessa energiantuotannon hiilidioksidin määrä on laskenut 77 % per tuotettu kWh 12 vuoden aikana. Muutosta voidaan pitää merkittävänä.

Suomen tuulivoimayhdistys ylläpitää rekisteriä rakennetuista, rakenteilla olevista ja suunnitelluista tuulivoimaloista Suomessa. Seuraava kuva kertoo, miten Suomeen on rakennettu tuulivoimaa.

Valmiiden tuulipuistojen lisäksi rakenteilla on tällä hetkellä 33 tuulipuistoa, jotka valmistuvat vuosien 2023-25 välisenä aikana. Näiden yhteenlaskettu teho on 3232 MW. Tämän vuoden aikana on jo valmistunut 6 tuulipuistoa, joiden teho on yhteensä 439 MW. Vuoden 2025 lopussa meillä on siis tuulivoimatuotantoa 9348 MW, eli kasvua kolmessa vuodessa yli 64 %.

Seuraava haaste suomalaiselle energia-alalle ei ole energiantuotanto vaan energian varastointi, jotta tulevaisuudessa aurinko- ja tuulivoimatuotannon suuri kausivaihtelu saadaan kompensoitua.

Ennen uusiin energiansäästö- ja varastointitekniikoihin tutustumista Projektipomo suuntaa Projektipäiville.

Nähdään siellä!